Alle varer har 1 års garanti

Garantien dækker skader som er forudsaget under reparation.

Garantien dækker ej selvforskyldte skader, som fx skader af bøjet housing, tabte telefoner eller vandskade.